Malarstwo

Grafika

Ceramika artystyczna

Przemyślania decentrystyczne.

Prace prezentowane na wystawach można podzielić na moje fascynacje kolorem i formą, które wyrażam w dwóch cyklach i kilku innych obrazach. Jeden cykl to "Manekiny", drugi to prace związane z kierunkiem w sztuce współczesnej, zwanym "DECENTRYZM".
Ciało kobiety zazwyczaj bardziej intryguje mężczyzn, ja chciałam wydobyć z ciała kobiety formę, linię i kolor, nieistotną dla mnie była osobowość danej kobiety. Nie szukałam portretu psychologicznego, każda kobieta może być jednym z moich manekinów, bo ciało kobiety jest bardzo uniwersalne i to jest moją fascynacją, która wyrażana w aktach kobiecych składam w hołdzie wszystkim kobietom.

W cyklu decentrystycznych obrazów staram się jak najbardziej przybliżyć widza do idei decentryzmu. Jest to przygoda raczej intelektualna, polegająca na metodzie konsekwentnego poszukiwania sedna sprawy poza obrębem obrazu.
Kompozycja obrazu skłania widza do myślenia i pobudza jego wyobraźnię, bo na obrazie jest pokazane tylko częściowo coś, resztę trzeba się domyślić. Ideałem jest, kiedy artysta tak potrafi zainspirować widza, że widz odczyta prawidłowo zamiar twórcy.
W moich pracach decentrystycznych jest ważny moment, kiedy coś, co jest tylko pokazane jako chwila, staje się treścią obrazu.

Decentryzm daje artyście wiele możliwości wyrazu swoich uczuć, zarówno w formie jak i w treści.

Decentryzm daje sposobność twórcy pokazać świat swoich wewnętrznych przemyśleń i podzielić się tym z widzem, jednocześnie zapraszając widza do wspólnej intelektualnej zabawy.


Painting

Graphics

Artistic ceramics


The exhibition presents works by Lili and Wiesław Fijałkowski, who belong to the 'Decentrism' movement, a new trend in contemporary art. Decentrism is an intellectual adventure, which consists in consistent search for crux of the matter, beyond the painting or sculpture.

Isaac Singer's works are an integral part of the works displayed at the exhibition. The ceramic sculptures made by Wiesław Fijałkowski are characterized by references, associations and reflections on the subjects discussed by the writer. Lili Fijałkowska's graphics and painting introduce us to the magic world of Singer, where nostalgia for irretrievably lost life of small Jewish towns brings us closer to real people.

Showing what is imperceptible and stimulating the visitor's imagination are the main aims of the artists. That is also what they search for in Isaac Singer's works and then combine it with new concepts in their own works.

Lili and Wiesław Fijałkowski take an active part in the artistic life of both Poland and foreign countries. They participate in numerous exhibitions, international open airs and conferences. Their works may be found in private collections and museums in Poland, the USA, France, The Netherlands, Austria, Canada, Russia, Germany and Israel.


Source: Austriackie Forum Kultury (Austrian Cultural Forum)

góra
top