Notka Biograficzna

WIESŁAW FIJAŁKOWSKI

urodził się 1946 roku w Warszawie. Jest absolwentem Moskiewskiej Akademii Sztuki i Drukarstwa im. I. Fiodorowa. Swoją drogę twórczą rozpoczął zajmując się głównie ceramiką artystyczną i rzeźbą unikatową. Uczestniczył w licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą. Jego prace znajdują się w zbiorach wielu kolekcji prywatnych i muzealnych na świecie. Bierze udział w plenerach i sympozjach międzynarodowych. Jest członkiem grupy twórczej PositiveArt, która została założona przez artystów OW ZPAP.

W swojej twórczości wykorzystuje bogactwo formy, jej proste i klarowne aspekty. Uzyskuje subtelne kolory w rzeźbach ceramicznych, które nawiązują do kolorów ziemi, skąd pochodzi glina, tworzywo , w którym pracuje. W swoich pracach przedstawia świat w sposób nadzwyczaj sugestywny. Jego świat ma formy czyste i trochę surowe, które upodobniają się do świata współczesnego, trochę jakby futurystycznego. Jego wieże są symbolami dzisiejszej architektury takich miast jak Szanghaj, Nowy Jork czy Dubaj. Prezentowane na wystawie prace pochodzą z kilku nurtów w twórczości Wiesława. Jednym z nich jest DECENTRYZM, międzynarodowy ruch w sztuce współczesnej. Główną ideą tego ruchu jest poszukiwanie sedna sprawy poza obrębem rzeźby czy obrazu. Jest to próba pokazania nieuchwytnego, podjęcie dialogu z widzem, pobudzenie wyobraźni widza i wspólna uczta intelektualna. To właśnie można zobaczyć w takich pracach jak "Wibrujące dźwięki" , "Paryskie śniadanie" oraz "Złoty deszcz". Kilka prac o tematyce judaistycznej charakteryzują się odniesieniami do utworów I.B.Singera, skojarzeniami i refleksjami, które nurtują autora. W pokazie multimedialnym Wiesław prezentuje połączenie świata realnej rzeczywistości ze światem wirtualnym. Statyczne rzeźby na oczach widzów ożywają w technologii cyfrowej. To jest swoistym przekroczeniem granic między formą a przestrzenią i daje nieograniczone możliwości twórcze , pobudza wyobraźnię i refleksję.

Biography

WIESŁAW FIJAŁKOWSKI

Born in Warsaw in 1946, he is an alumnus of the Moscow Academy of Fine Arts and Printing. His creative interests are in ceramic art and unique sculpting. He partook in numerous individual and group exhibitions in Poland and abroad. His work can be found in many private collections, galleries and museums all over the world. He participates in international plain-air events and symposiums. He is a member of the Polish creative group PositiveArt formed by artists, members of Association of Polish Artists(Warsaw branch).

In his work he utilizes different forms and their simple and clear aspects. Ceramic sculptures, which he creates, are imbued with subtle, earthy colours, derived from the medium he works with - clay. His creations depict the world in a very suggestive way. Their forms are clean, and somewhat raw, which mirrors the contemporary, as well as futuristic world. Wieslaw's towers are symbols of modern architecture of such cities, as New York, Shanghai or Dubai.
Works exhibited in 'Kindred Spirits' represent several directions of his creative riches . One of them is DECENTRISM, an international movement in contemporary art. The main concept of this movement is searching for the core of the message, or issue, outside of the confines of the painting or sculpture. It is an attempt to show something elusive, to undertake a dialogue with the viewer, to encourage and stimulate his imagination leading to a mutual intellectual feast. This can be seen in exhibited works, such as 'Vibrating Sounds', 'Parisian Breakfast' or 'Golden Rain'. Several pieces of artistic work with Judaist themes presented here by Wiesław refer to writings by I.B. Singer representing the artist's reflections and associations.

In a multimedia show Wiesław combines the real and virtual worlds as static sculptures come to life through digital technology. This breaches the separation of form and space, provides unlimited creative possibilities, and awakes imagination and reflection.

góra
top